Orderboekjes bouwsector groeien, winst en omzet dalen

Orderboekjes bouwsector groeien, winst en omzet dalen

Confederatie Bouw Limburg en Voka – Kamer van Koophandel Limburg voerden naar aanleiding van het bouwverlof hun jaarlijkse bouwenquête uit. In vergelijking met vorig jaar zijn er meer Limburgse bouwbedrijven die een daling van hun winst en omzet verwachten. Meer dan 44% van de respondenten laat dan weer weten dat de orderboekjes voor de komende zes maanden gevuld zijn. “Het potentieel van deze sector mag niet stranden door de krapte op de arbeidsmarkt. Er is voldoende werk, maar we ontbreken de handen. Bijna de helft van de bedrijven werkte daarom al met buitenlandse krachten”, zeggen Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg, en Chris Slaets, algemeen directeur van Confederatie Bouw Limburg.

De bouwsector is één van de belangrijkste sterkhouders van onze economie. Ook in 2019 ligt de verwachte groei hier 0,8% hoger dan algemene economische bedrijvigheid in België. Toch mogen we niet blind zijn voor de evolutie ten opzichte van vorig jaar. Waar de algemene verwachte groei daalt met 0,4%, daalt deze binnen de bouw met 1,7%.

Verwachte omzet en winst niet langer eenduidig positief

Het aantal bouwondernemers dat verwacht dat de totale omzet zal stijgen, ligt in lijn met recordjaar 2018. Met 61,73% van de respondenten die dat een positieve evolutie verwachten, doen we het 0,08% beter dan vorig jaar. We constateren echter dat het aantal bedrijven dat een daling van de omzet verwacht, oploopt (+6,14%) naar een totaal van 17,10%. De verwachting is dus een stuk meer uiteenlopend dan vorig jaar. Slechts 41,25% van de respondenten denkt dat hun winst gestegen zal zijn eind 2019; dit is een daling van maar liefst 8,07% ten opzichte van vorig jaar. De groep die een daling van de winst verwacht stijgt dan weer tot 23,75%.

Orderboekjes goed gevuld

Aan de omvang van de orderportefeuille kan deze negatieve evolutie alleszins niet liggen. Meer dan 44% van de respondenten geeft immers aan dat hun orderboekje méér dan zes maanden gevuld is. Dit is een stijging van 15,1% ten opzichte van 2018. De orderboekjes die slechts voor een maand gevuld zijn blijven relatief schaars. Hiermee wordt het beeld van de maandelijkse conjunctuurbarometer van Voka – KvK Limburg bevestigd: de bouwsector blijft relatief conjunctuuronafhankelijk.

Chris Slaets, gedelegeerd bestuurder - directeur Confederatie Bouw Limburg: “Al is de tendens positiviteit alom, toch blijft voorzichtigheid geboden. Kijk maar naar de bouwklussen die vandaag nog vallen onder de noemer van onbelast bijverdienen, het probleem is dat het zorgt voor oneerlijke concurrentie. Feit is immers dat veel bouwondernemingen hun openstaande vacatures al maanden niet ingevuld krijgen. Momenteel zit de bouw met 12.600 vacatures, gekoppeld aan een sterke uitstroom van de babyboomers en een instroom uit het bouwonderwijs die absoluut niet volstaat.”

Groeien in 2020

Wanneer we vragen naar de groeiambities wordt duidelijk dat onze bedrijven zich niet uit het lood laten slaan door mogelijk mindere financiële resultaten. Maar liefst 40,51% verwacht in 2020 extra medewerkers aan te werven. Dit is een stijging van respectievelijk 9% en 12% ten opzichte van onze bevraging in 2018 en 2017. Slechts 3,8% van de Limburgse bouwondernemingen verwacht iemand te moeten laten gaan in 2020.

Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg: “Het is duidelijk dat onze ondernemers willen groeien. Die groei mag niet gehypothekeerd worden door de krapte op de arbeidsmarkt. We zullen aan een en-en-verhaal moeten schrijven om deze uitdaging het hoofd te bieden. Enerzijds zijn er hervormingen nodig om de inactieven te activeren en anderzijds moeten we blijven inzetten op techniekpromotie. Met de verdubbeling van het aantal deelnemers op onze FIRST Lego League, een  in samenwerking met de Confederatie Bouw Limburg,  zetten we dit jaar alvast nog sterker in op het warm maken van jongeren voor technische opleidingen.”

Krapte op de arbeidsmarkt blijft grootste uitdaging

De enquête polste ook naar de grootste uitdagingen voor bouwbedrijven. Het vinden van geschikte arbeidskrachten (72,15%) blijft het meest bepalend voor groei. 43% van de bedrijfsleiders geeft dan weer aan dat de algemene economische groei een bepalende factor is voor de groei van hun ondernemingen. De haalbaarheid van de loonkost vervolledigt de top drie. Verder geeft 20,25% van de bouwondernemingen aan dat overheidsinvesteringen in infrastructuur cruciaal zijn om te kunnen blijven evolueren als bedrijf. Wetende dat onze overheden al 20 jaar te weinig investeren (2,24% van het bbp ten opzichte van respectievelijke 3,07 en 3,82% van het bbp in de Eurozone en Nederland) zou het rechttrekken van deze onderinvesteringen een boost betekenen voor de bouwsector. Uit de startnota die nu voor de vorming van de nieuwe Vlaamse regering op tafel ligt, kunnen we afleiden dat de nieuwe regering een investeringsregering zal blijven. De afwerking van grote infrastructuurprojecten staat duidelijk bovenaan op de agenda, in combinatie met de aanleg van fietspaden en investeringen in openbaar vervoer. De nota spoort de lokale besturen aan extra te investeren. Chris Slaets: “Wij hopen dat de Vlaamse regering en de lokale besturen tegen het einde van de legislatuur voor 5% van het BBP zullen kunnen investeren, en vragen dat de nieuwe regering hiertoe een investeringsnorm vooropstelt.”

Minder concurrentie van over de grens

Slechts 24% van onze bedrijven verwacht opdrachten te verliezen aan buitenlandse concurrenten. Dat zijn er zo’n 20% minder dan vorig jaar. Van de 24% die stellen wél opdrachten te verliezen verwacht overigens slechts 17% dat de verloren opdrachten met meer dan 10% zullen stijgen. De verwachte concurrentie vanuit het buitenland daalt dus aanzienlijk in 2019”, aldus Chris Slaets.

De top drie van concurrerende landen wordt tevens door elkaar geschud in vergelijking met 2018. Polen en Roemenië doen haasje over waardoor die laatste nu verantwoordelijke is voor de meeste concurrentie. Verder sluipt Bulgarije de top drie binnen ten koste van onze noorderburen.

Het buitenland wordt wel in toenemende mate een visvijver voor nieuwe arbeidskrachten. Meer dan 47% van de respondenten geeft aan met buitenlandse medewerkers te werken. Ter vergelijking: in 2018 was dit nog slechts 36%. Voor 33% blijkt dit eerder een noodzaak dan een keuze te zijn aangezien zij aangeven dat de krapte van de arbeidsmarkt de hoofdreden is om buitenlandse medewerkers aan te werven.

Limburgse bouwondernemingen bereiden zich voor op de toekomst

Bijna 85% van de Limburgse bouwbedrijven investeert in innovatie of overweegt het. Daarnaast stelt 90% dat ze als bedrijf bezig zijn met duurzaam ondernemen. De reden hiervoor is in de eerste plaats  om zich voor te bereiden op de toekomst (54%), maar ook uit ethische overwegingen (35%). Ondanks alle beschikbare steunmaatregelen zegt slechts 1/3de van de ondernemers hier ook effectief gebruik  van maken. De reden hiervoor is bij de helft van de ondervraagden het onbekend zijn met de mogelijkheden. 20% geeft aan dat het indienen van het dossier te omslachtig is.

Johann Leten besluit: “De bouwsector kreunt al enkele jaren onder dezelfde problemen. Geschikt personeel vinden blijft de grootse bottleneck om te groeien. Toch tonen de resultaten van onze bouwenquête ook dit jaar dat onze ondernemers niet bij de pakken blijven zitten. Het merendeel geeft aan te willen blijven groeien en dit op basis van een langetermijnstrategie. Het feit dat 85% tenminste nadenkt over innovatie en 90% actief bezig is met duurzaamheid toont aan de bouwsector zich voorbereid op de toekomst. Onze ondernemers doen wat we van hen mogen verwachten. Confederatie Bouw Limburg en Voka – KvK Limburg zullen op onze beurt alles in het werk stellen om het kader waarin onze bedrijven opereren verder te optimaliseren.”

Kalender

Bekijk onze kalender en blijf op de hoogte van interessante evenementen en opleidingen. 

juli

z m d w d v z
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31