Zuiveringsgraad van 11 Limburgse gemeenten nog steeds lager dan 80%

Zuiveringsgraad van 11 Limburgse gemeenten nog steeds lager dan 80%

Bij 11 Limburgse gemeenten is de zuiveringsgraad nog steeds minder dan 80% en bij amper 9 Limburgse gemeenten bedraagt de zuiveringsgraad 95% en meer. Tegen 2027 moet het Vlaamse oppervlakte- en grondwater van goede kwaliteit zijn om tegen dan te voldoen aan de eisen van de Europese kaderrichtlijn Water. Dit impliceert voldoende zuivering van afvalwater. Confederatie Bouw Limburg roept de nieuwe gemeentebesturen ertoe op extra in waterzuivering en riolering te investeren. De eerstvolgende legislatuur is op dat vlak van cruciaal.

 

In Vlaanderen scoort de provincie Limburg voor de zuiveringsgraad beter dan de andere provincies. Maar dat betekent geenszins dat de situatie rooskleurig is. Vlaanderen in zijn geheel scoort laag op Europees niveau met een gemiddelde zuiveringsgraad van 84%. In Duitsland en Nederland daarentegen is nu al een zuiveringsgraad van respectievelijk 97% en 99% bereikt. Dat is de zuiveringsgraad die ook Vlaanderen en Limburg tegen 2027 moeten bereiken.

 

Het meest verontrustend op dat vlak is dan nog dat de zuiveringsgraad gedurende de laatste zes jaar er slechts in beperkte mate op vooruit is gegaan, op Vlaams niveau met amper 5%. Het ritme waartegen extra afvalwater wordt gezuiverd, is de laatste jaren in belangrijke mate vertraagd. De nieuwe gemeentebesturen moeten het dus beter doen dan hun voorgangers. Voor Limburg valt op dat ook een aantal steden (zoals Hasselt en Tongeren) nog onder een zuiveringsgraad van 90% zijn gebleven.

 

Uit een recente nota van Aquafin over een betaalbare realisatie van het Vlaamse waterbeleid blijkt dan ook dat 87% van de Vlaamse waterlopen kwalitatief slecht of ontoereikend scoren terwijl het aandeel van de slecht of ontoereikend scorende waterlopen in Duitsland en Nederland al is teruggedrongen tot respectievelijk 55% en 65%. Vlaanderen hinkt op dit vlak achterop. Met het huidige zuiverings- en rioleringsritme dreigt Vlaanderen en ook Limburg geen algemene zuiveringsgraad boven 95% te bereiken tegen 2027.

 

Slechts in zeer beperkte mate (1 à 2%) moeten gezinnen zelf het afvalwater zuiveren. Het zijn de gemeenten en de intercommunales die voluit in nieuwe rioleringen en in het onderhoud van bestaande rioleringen moeten investeren. Een belangrijk knelpunt daarbij is de suboptimale besteding van de saneringsbijdrage die de burgers samen met hun waterfactuur betalen voor de afvoer en de zuivering van het afvalwater. In 2016 ging het op Vlaams niveau om maar liefst 422 miljoen euro. Dat bedrag wordt nog altijd veel te weinig gebruikt voor investeringen.

 

Een ander probleem is de te trage doorlooptijd van met name projecten op basis van gecombineerde dossiers (van gemeente en Vlaamse overheid). De gemiddelde doorlooptijd van een rioleringsproject loopt op tot 5 à 7 jaar. Dat moet veel sneller kunnen. Ook daar kunnen de nieuwe gemeentebesturen toe bijdragen. Anders zal het verdict binnen zes jaar even negatief zijn als nu.

 

Check in de bijlage de cijfers voor Limburg

Kalender

Bekijk onze kalender en blijf op de hoogte van interessante evenementen en opleidingen. 

mei

z m d w d v z
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 

Recent toegevoegd