BOUW(CAMPUS)TRAININGSDAG 2019

Maandag 7 januari 2019 is het zover! Dan organiseert Confederatie Bouw Limburg haar 5de (!) Bouwtrainingsdag. Voor jou, voor enkele medewerkers of voor het hele bedrijf!

En, hou je vast, het is te doen in de Bouwcampus. Jawel!

 

Wij maken ons klaar voor de leukste opleidingsdag van het jaar.

Doe je mee? Geniet van meer dan 20 opleidingsthema’s helemaal op maat van de sector!

Dit in de Bouwcampus, waar de bouw van de toekomst thuis is. Maar ook op Hogeschool PXL en LIMTEC houden we halt.

Op maandag 7 januari staat het Wetenschapspark in Diepenbeek helemaal in teken van de bouw!

 

WIN WIN

Eenvoudig en snel voldoen aan de wettelijke verplichtingen? Een kick-off van het nieuwe jaar? Geen zorgen over catering, planning of permanentie?

En… dit zonder kosten?! De Bouwtrainingsdag is dankzij tussenkomst van Constructiv en Cevora volledig kosteloos*!

Prijs indien betalend? Leden € 175,00 Niet-leden € 210,00 Betaling met KMO portefeuille mogelijk

 

* exclusief VCA examen indien van toepassing
* kosteloos voor arbeiders PC124 en bedienden PC200. Ook de zaakvoerder kan gratis deelnemen, op voorwaarde dat het bedrijf een opleidingsplan heeft geregistreerd bij het ANPCB en er minstens 1 bediende wordt ingeschreven voor de opleiding.
*Een annulatie kan enkel schriftelijk. Meer dan 5 werkdagen: bij een annulatie van de inschrijving op meer dan 5 werkdagen voor aanvang van de opleiding, is er geen annulatievergoeding verschuldigd. Minder dan 5 werkdagen: bij annulatie op de 5e werkdag voor aanvang van de opleiding, is een vergoeding van 175 euro (leden), 340 euro (niet-leden) verschuldigd. Als uitzondering hierop aanvaarden wij een afwezigheid wegens ziekte (mits voorlegging van een doktersattest) van bij "uit diensttreding" (met bewijs van de zaakvoerder). Dit geldt ook bij inschrijvingen van bedienden PC200

 !Opgepast! De plaatsen per traject zijn beperkt!

PROGRAMMA

08.00 - 12:15 Een modern HR beleid: alternatieve verloning, werktijd, overuren, mobiliteit, samenwerking met onderaannemers, ...Powered by Deloitte 

In een land waarin de loonkosten nog steeds bij de hoogste van Europa behoren, blijven ondernemingen op zoek gaan naar alternatieven. Ook de bouwsector heeft er, rekening houdend met de toenemende krapte op de arbeidsmarkt, belang bij werknemers maximaal aan zich te binden. Werkgevers ondervinden dan ook meer en meer de nood om op zoek te gaan naar alternatieve verloningstechnieken, fiscale incentives en subsidies. Hoe de voor- en nadelen hiervan nog vergelijken?

In deze infosessie komen diverse vormen van alternatieve verloning, zoals onder meer cafetariaplannen, mobiliteitsbudget en onkostenvergoedingen aan bod en wordt aandacht besteed aan de fiscaliteit, sociale zekerheid en arbeidsrechtelijke aspecten hiervan. Voorts wordt er dieper ingegaan op een aantal fiscale tewerkstellingsvoordelen en subsidies dewelke genoten kunnen worden binnen de bouwsector.

Daarnaast wordt ook de regelgeving rond arbeidsduur tegen het licht gehouden. In het kluwen van nationale en sectorale wetgeving, verschaffen wij u meer duidelijkheid rond werktijd, overuren, mobiliteit, …

Tot slot geven wij u nog enkele praktische aandachtspunten mee voor uw samenwerking met uw onderaannemers.

Concreet worden volgende vragen beantwoord:

 • Welke voordelen geniet ik bij een nieuwe aanwerving?
 • Hoe het loon van mijn huidige en toekomstige werkkrachten zo gunstig mogelijk samenstellen?
 • Op welke manier kan ik mijn personeel zo gunstig mogelijk binden aan mijn onderneming?
 • Welke impact zal het zomerakkoord nog hebben op mijn bouwonderneming?
 • Welke mogelijkheden biedt een cafetariaplan voor mijn onderneming?
 • Kan ik een mobiliteitsbudget aanbieden aan mijn personeel?
 • Hoe flexibel kan ik de arbeidsduur binnen mijn onderneming regelen ?
 • Overuren, wat zijn de spelregels ?
 • Welke fiscale of sociaalrechtelijke maatregelen zitten er nog in de pipeline voor de bouwsector?
 • Werken met derden; kent u de aandachtspunten en valkuilen ?

12:15 - 13:00 Schaft!

13.00 - 17:15 Aansprakelijkheid, asbest en handhaving & einde arbeidsovereenkomst Powered by Adlex

 • Hoe kan u als aannemer uw aansprakelijkheid beperken (of zelfs uitsluiten) voor gebreken of schade?
 • Voor wat kan een aannemer aansprakelijk gesteld worden, vóór en na oplevering?
 • Contractuele clausules zoals uitsluitingsclausules, beperkingsclausules, burenhinder en verjaringstermijnen
 • Concrete voorbeelden, toepasselijke termijnen en actiepunten over zichtbare gebreken, lichte verborgen gebreken en tienjarige aansprakelijkheid
 • Concreet stappenplan bij mogelijke aansprakelijkheidsvorderingen

 

 • Asbest: beter voorkomen dan genezen.
 • Hoe wordt de beheersing van asbest in VLAREM II geregeld?
 • Asbest en handhaving? Wat te doen na een asbestbrand?
 • Asbestinventaris een nice to have of noodzakelijk?’

 

 • Het einde van de arbeidsovereenkomst
 • Wat zijn de rechten en plichten van werkgever, maar ook van werknemer tijdens de opzeg?
 • Hoe zit het met beëindiging van een zieke werknemer of de beëindiging omwille van zijn ziekte?
 • Wat als je werknemer schade veroorzaakt aan jouw eigendom of aan (de eigendommen van) anderen?

 

HOE INSCHRIJVEN?

Via onderstaande link. Zo ben je zeker van je plaatsen! Of via het meervoudig inschrijvingsformulier, mail naar lore.bollen@confederatiebouw.be

Zo kan je meerdere personen tegelijkertijd inschrijven. Handig maar let op! Geef alle gegevens in en maak er geen PDF van! Dan kunnen we het niet meer inladen in onze CRM. Gebruik ook de dropdown mogelijkheden (bijvoorbeeld bij man/vrouw of bij scholing) Vul dit niet zelf in.

Jouw inschrijving is pas definitief na bevestiging.

Kalender

Bekijk onze kalender en blijf op de hoogte van interessante evenementen en opleidingen. 

augustus

z m d w d v z
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31